آموزش, کاتالوگ

راهنمای فن های خنک کننده هیدرولیکی اتوبوس

فن های اتوبوس ها به علت این که نیروی زیادی برای حرکت نیاز دارند و به صورت مداوم و تحت فشار کار میکنند با سیستم هیدرولیکی طراحی و ساخته می شوند. این سیستم دارای بخش های زیادی می باشد که بخش های اصلی آن عبارت است از پمپ مادر: پمپی که سر شافت آن با… ادامه مطلب راهنمای فن های خنک کننده هیدرولیکی اتوبوس