اکومولاتور چیست و کاربرد آن

اکومولاتور پنوماتیک

اکومولاتور چیست و کاربرد آن در هیدرولیک و پنوماتیک مخزن فشار یا اکومولاتور هیدرولیک   Hydraulic Accumulator   یک نوع منبع ذخیره‌ سازی تحت فشار است که در آن یک سیال هیدرولیک تراکم‌ ناپذیر توسط یک منبع خارجی , تحت فشار قرار می‌گیرد. منبع خارجی می تواند یک فنر، وزنه بلند شده و یا یک […]

Read More